Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Κοινότητας Ελευσίνας η πρόταση για για την επαναλειτουργία της ανενεργής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου που διέρχεται μέσα από την Ελευσίνα με επέκταση των δρομολογίων μεταξύ Πειραιά – Άνω Λιόσια


Κάτι κινείται με την πρωτοβουλία των πολιτών. Αργά, βασανιστικά αλλά επίμονα και αισιόδοξα.
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου και θα διαπιστώσετε ότι έχουμε δύναμη, αρκεί να έχουμε επιμονή, τεκμηρίωση των προτάσεων, διάθεση για αγώνα αλλά και για διάλογο.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στις 21 Ιουν 2011, ο Ιωάννης Καλαφάτης συντονιστής Πρωτοβουλίας Πολιτών που συγκροτήθηκε πρόσφατα με το διακριτικό τίτλο «Διεκδικούμε την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Ελευσίνας», κατέθεσε στον Δήμο Ελευσίνας την με αριθμό πρωτοκόλλου 15988 επιστολή της Πρωτοβουλίας και με την οποία, ζητείτο από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας (ΣΔΚ/Ε) να στηρίξει με σχετική απόφασή του τη πρόταση που εμπεριέχεται στο τίτλο της Πρωτοβουλίας και αιτιολογείτο στο κείμενο της υπόψη επιστολής.
Αναφορικά με το υπόψη θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας με την με αριθμό 21/06 απόφασή του είχε:
α. Εκφράσει την αντίθεσή του στο κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας
β. Εκφραστεί υπέρ της διατήρησης της υφιστάμενης γραμμής ως μέσον μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση κατοίκων και εργαζομένων.
γ. Εκφραστεί να μη λειτουργήσει ο σταθμός της Ελευσίνας ως εμπορευματικός σταθμός και η γραμμή αποκλειστικά ως εμπορευματική και να εκσυγχρονιστεί η ήδη υπάρχουσα υποδομή.
Στην 8η συνεδρίαση του ΣΔΚ/Ε της 27 Ιουν 2011, ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σοφικίτης εισηγούμενος το θέμα ανέφερε :
«Η χρησιμότητα των μεταφορικών μέσων σταθερής τροχιάς είναι αδιαμφισβήτητη, καθότι είναι ένα ασφαλές, γρήγορο και οικονομικό μέσο μετακίνησης που συμβάλλει στην οδική ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στα πλαίσια λοιπόν της ως άνω Πρωτοβουλίας, ζητείται να επαναλειτουργήσει η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου που διέρχεται μέσα από την Ελευσίνα ως προαστιακή σιδηροδρομική συγκοινωνία και ως συνέχεια της υφιστάμενης γραμμής Πειραιά – Άνω Λιοσίων προκειμένου να εξυπηρετήσει βραχυπρόθεσμα τη μετεπιβίβαση στο ΜΕΤΡΟ γεγονός που θα αυξήσει τη χρηστικότητά της.
Δεδομένου ότι η υπόψη σιδηροδρομική γραμμή διέρχεται και από όμορους Δήμους, θεωρείται αναγκαίο να διερευνηθούν οι προθέσεις τους σχετικά με το υπόψη θέμα. Παράλληλα, η επαναλειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής εμπεριέχεται προς διερεύνηση και στον σχεδιασμό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) μέχρι την Ελευσίνα και ίσως τα Μέγαρα με Προαστιακό ή ένα είδος αναβαθμισμένου Τραμ (Light Rail Train - LRT). Τελευταίος, αλλά όχι υποδεέστερος, παράγοντας προς διερεύνηση της υπόψη προοπτικής είναι και η θέση των πολιτών του Δήμου μας και ιδιαίτερα της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.»
Μετά από τα παραπάνω το ΣΔΚ/Ε με ψήφους δέκα (10) υπέρ και μίας (1) κατά αποφάσισε:
α. Την κατ΄ αρχάς έκφραση σύμφωνης γνώμης για την επαναλειτουργία της ανενεργής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου που διέρχεται μέσα από την Ελευσίνα με επέκταση των δρομολογίων μεταξύ Πειραιά – Άνω Λιόσια.
β. Τη διοργάνωση με πρωτοβουλία του ΣΔΚ/Ε ανοικτής συζήτησης-ημερίδας στην οποία θα προσκληθούν παράγοντες και πολίτες του Δήμου Ελευσίνας, εκπρόσωποι των όμορων Δήμων της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕ,ΟΡΣΑ, Προαστιακός ΑΕ), προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση και να αποτυπωθεί η τάση αποδοχής ή μη, της σχετικής πρότασης.
γ. Τη στη συνέχεια και, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανοικτής συζήτησης , προώθηση της παρούσας απόφασης και της πρότασης της Πρωτοβουλίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για ανάλογη απόφαση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επικαιροποίηση της με αριθμό 21/06 απόφασής του και εκδήλωση περαιτέρω ή μη ενεργειών.

Ο Πρόεδρος: Γρηγόριος Κοροπούλης
28/6/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου